Quyết định số 1877 về việc ban hành giá bán sản phẩm thép cán SVP các loại

Công ty Cổ phần Chế Tạo Máy – Vinacomin ban hành quyết định số 1877 về việc ban hành giá bán sản phẩm thép cán SVP các loại Xem thêm

Quyết định số1462 về việc ban hành giá bán sản phẩm thép chống lò

Nay ban hành giá bán chính thức sản phẩm thép lò SVP17, SVP22, SVP27, SVP33 tháng 4 năm 2024 và giá tạm tính bán sản phẩm thép lò tháng 5 năm 2024 (áp dụng đôi với các đơn vị thành viên trong Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam) do Công ty c ổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN sản xuất như sau

Xem thêm

Quyết định số 1462A về việc ban hành giá bán sản phẩm thép cán SVP các loại

Giám đốc công ty cổ phần Chế Tạo Máy – Vinacomin ban hành giá bán sản phẩm thép cán SVP các loại

Xem thêm

Quyết định số1040 về việc ban hành giá bán sản phẩm thép chống lò

Điều 1. Nay ban hành giá bán chính thức sản phẩm thép lò SVP17, SVP22, SVP27, SVP33 tháng 3 năm 2024 và giá tạm tính bán sản phẩm thép lò tháng 4 năm 2024 (áp dụng đôi với các đơn vị thành viên trong Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam) do Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN sản xuất như sau Xem thêm

Quyết định 622 Ban hành giá bán sản phẩm thép chống lò

Điều 1. Nay ban hành giá bán chính thức sản phẩm thép lò SVP17, SVP22, SVP27, SVP33 tháng 02 năm 2024 và giá tạm tính bán sản phẩm thép lò tháng 3 năm 2024 (áp dụng đôi với các đơn vị thành viên trong Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam) do Công ty cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN sản xuất như sau Xem thêm

Quyết định 388 về việc ban hành giá bán sản phẩm thép chống lò

Điều 1. Nay ban hành giá bán chính thức sản phẩm thép lò SVP17, SVP22, SVP27, SVP33 tháng 01 năm 2024 và giá tạm tính bán sản phẩm thép lò tháng 02 năm 2024 (áp dụng đối với các đơn vị thành viên trong Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam) do Công ty c ổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN sản xuất như sau

 

Xem quyết định dưới dạng file pdf tại đây388 – Quyết định về việc ban hành giá bán sản phẩm thép chống lò

Quyết định ban hành giá bán sản phẩm thép chống lò số 30 ngày 03/01/2024

Giám đốc Công ty Cổ phần Chế tạo máy – Vinacomin ban hành quyết định Giá bán sản phẩm thép chống lò số 30 ngày 03/01/2024 chi tiết như sau: Xem thêm

Quyết định 4426 về việc ban hành giá bán sản phẩm thép chống lò

Điều 1. Nay ban hành giá bán chính thức sản phẩm thép lò SVP17, SVP22, SVP27, SVP33 tháng 11 năm 2023 và giá tạm tính bán sản phẩm thép lò tháng 12 năm 2023 (áp dụng đôi với các đơn vị thành viên trong Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam) do Công ty c ổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN sản xuất như sau Xem thêm