Form liên hệ

Thông tin phòng ban

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY – VINACOMIN

VINACOMIN – MACHINERY JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Số 486, Đường Trần Phú, Phường Cẩm Thuỷ, Thành Phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 02033862876 – fax: 02033.862.034
Email:
Mã số thuế:
Tài khoản:

Thông tin các phòng ban khác