Form liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY – VINACOMIN

VINACOMIN – MACHINERY JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Số 486, đường Trần Phú, phường Cẩm Thuỷ, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
Điện thoại: 0203.3862.876 : Fax: 0203.3862.034
Mã số thuế: 5700495999
Tài khoản:  111 0000 10620 – NH TMCP Công thương Việt Nam – CN Cẩm Phả