Đoàn thanh niên CSHCM Công ty CP Chế tạo máy -VINACOMIN Tổ chức đi tập huấn thực tế

Vừa qua Đoàn thanh niên Công ty CP Chế tạo máy – VINACOMIN đã tổ chức chương trình tập huấn thực tế cho cán bộ đoàn viên thanh niên trong Công ty. Tham dự chương trình là Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn TN Công ty; Bí thư, Phó Bí thư và đoàn viên xuất sắc đến từ 10 chi đoàn trong toàn Công ty. Xem thêm

Ra quân trồng cây, triển khai kế hoạch tháng thanh niên năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 346 KH/VMC-ĐTN, ngày 27/2/2018 của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công ty về việc Tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2018, ngày 11 tháng 3 năm 2018, Đoàn Thanh niên Công ty tổ chức ra quân trồng cây đầu Xuân Mậu Tuất năm 2018. Xem thêm

Hội thi Thể thao – Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN

Hội thi Thể thao – Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN Xem thêm

Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn và phong trào TN năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Trao tặng Kỷ niệm chương vì thế hệ trẻ.​

Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn và phong trào TN năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Trao tặng Kỷ niệm chương vì thế hệ trẻ.​ Xem thêm