Ra quân trồng cây, triển khai kế hoạch tháng thanh niên năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 346 KH/VMC-ĐTN, ngày 27/2/2018 của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công ty về việc Tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2018, ngày 11 tháng 3 năm 2018, Đoàn Thanh niên Công ty tổ chức ra quân trồng cây đầu Xuân Mậu Tuất năm 2018.

Chương trình ra quân đã thu hút, tập hợp đông đảo Đoàn viên tham gia, qua hoạt động đã góp phần giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, ĐVTN trong Công ty đối với công tác bảo vệ môi trường. Sau chương trình ra quân Đoàn đã tham gia trồng trên 200 cây xanh dọc tuyến đường phía Bắc Công ty, góp phần làm đẹp cảnh quan các khu vực trọng yếu trong Công ty.

Đây là hoạt động có ý nghĩa và thiết thực, thể hiện được vai trò xung kích của tuổi trẻ trong việc triển khai Chương trình “Xanh – Sạch – Đẹp – Văn minh” trong Công ty.