GIỚI THIỆU CHUNG

Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN (VMC) tiền thân là Nhà máy Cơ khí Trung tâm Cẩm Phả được thành lập theo Quyết định số 739 – QĐ/KB2 ngày 23/7/1968 của Bộ Công nghiệp nặng. Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN do Liên Xô (cũ) thiết kế và đầu tư xây dựng, nhằm đáp ứng yêu cầu sửa chữa các loại máy mỏ và chế tạo các sản phẩm cơ khí để phục cho khai thác sản xuất than và các ngành kinh tế khác với năng lực sản xuất 32.000 tấn thiết bị, phụ tùng/năm, trong đó khối lượng sửa chữa lớn thiết bị là 26.300 tấn/năm. Xem thêm

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Ngành nghề kinh doanh của Công ty Xem thêm

BỘ MÁY TỔ CHỨC

Xem thêm

LÃNH ĐẠO CÔNG TY QUA CÁC THỜI KỲ

Chúng tôi xin được giới thiệu các vị Lãnh đạo của công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN Xem thêm

THÔNG TIN PHÁP LÝ

Công ty cổ phần chế tạo máy – VINACOMIN xin công bộ các thông tin pháp lý sau: Xem thêm