Công đoàn Chế tạo máy: Kết nạp 07 đoàn viên công đoàn

       Chiều ngày 29/5/2024, Công đoàn Công ty Cổ phần Chế tạo máy đã tổ chức Lễ kết nạp Đoàn viên Công đoàn Tháng 5 năm 2024 cho 07 đồng chí là công nhân, người lao động. Dự buổi lễ có các đồng chí trong Ban Thường vụ Công đoàn Công ty, các đồng chí Chủ tịch Công đoàn bộ phận và các đồng chí công nhân, người lao động được kết nạp dịp này.

Trao quyết định kết nạp cho các Đoàn viên Công đoàn mới

Trong thời gian qua, Công đoàn Công ty đã gặp gỡ, tuyên truyền, giúp cho công nhân lao động đang làm việc tại Công ty thấy được quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia tổ chức Công đoàn, trên cơ sở đó tự nguyện viết đơn xin gia nhập tổ chức công đoàn.

07 đồng chí được trao quyết định kết nạp vào tổ chức Công đoàn lần này hiện đang công tác tại các Phân xưởng: Kết cấu Xây lắp, Cơ điện – Năng lượng, Máy mỏ 1 – Vận tải.

Đồng chí Lê Viết Sự – Chủ tịch Công đoàn Công ty phát biểu và giao nhiệm vụ cho các đồng chí Đoàn viên Công đoàn mới.

Sau phần trao quyết định, đồng chí Lê Viết Sự – Chủ tịch Công đoàn Công ty đã phát biểu khái quát về tổ chức Công đoàn Công ty Cổ phần Chế tạo máy và giao nhiệm vụ cho các đồng chí đoàn viên Công đoàn mới. Đồng chí cũng khẳng định: Trên cơ sở phát huy bề dày truyền thống 95 năm của Công đoàn Việt Nam cũng như truyền thống Công đoàn Công ty Cổ phần Chế tạo máy đề nghị mỗi đoàn viên công đoàn mới hãy tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, rèn luyện và hoạt động tích cực, xây dựng tổ chức Công đoàn tại đơn vị ngày một lớn mạnh, góp phần xây dựng Công ty ngày càng phát triển bền vững./.

Bùi Ngà