Bàn giao tiền hỗ trợ sửa nhà từ nguồn quỹ Mái ấm công đoàn TKV cho công nhân

Xem thêm

Gia đình công nhân được nhận bàn giao tiền hỗ trợ sửa nhà từ nguồn quỹ Mái ấm Công đoàn TKV.

Xem thêm