Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN: Tổ chức tổng vệ sinh môi trường toàn Công ty

Nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm và phát huy vai trò của người đứng đầu đơn vị và mỗi cán bộ, công nhân, người lao động trong Công ty về giữ gìn vệ sinh trường nơi làm việc; nâng cao chất lượng công tác vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường và giữ gìn cảnh quan môi trường nơi làm việc; Nâng cao nhận thức của CB, CN, NLĐ về thực hiện công tác phân loại và quản lý chất thải tại đơn vị; tạo về nếp và duy trì thường xuyên đối với các hoạt động về công tác vệ sinh công nghiệp, môi trường lao động. Chiều ngày 27/5/2022, Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường trong toàn Công ty.

Một số hình ảnh:

Bùi Ngà

Sinh hoạt chính trị chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sáng ngày 26/5/2022, Đảng ủy Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN đã tổ chức sinh hoạt chính trị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2022 “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ” và Hội nghị quán triệt huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, pháp luật cho Dân quân tự vệ năm 2022.

Chủ trì Hội nghị: Đồng chí Tăng Bá Khang – Chính trị viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty.

Thành phần tham gia Hội nghị có các đồng chí: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên Công ty; các đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng phòng, Quản đốc, Giám đốc Chi nhánh, Chủ tịch Công đoàn bộ phận, Bí thư Chi đoàn các đơn vị và 40 đồng chí là Dân quân tự vệ Công ty.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Thượng tá Nguyễn Xuân Thu – Chính trị viên, Phó Ban chỉ huy Quân sự thành phố Cẩm Phả và đồng chí Đào Thế Anh – Trợ lý chính trị Ban chỉ huy quân sự thành phố Cẩm Phả trực tiếp phổ biến, trao đổi và giảng dạy./.

Bùi Ngà

Đại hội Chi bộ điểm tại Đảng bộ Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN

Ngày 24/5/2022, Chi bộ Phòng Kế hoạch – Vật tư thuộc Đảng bộ Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2025. Đây là Đại hội điểm của Đảng bộ Công ty.

Tham dự Đại hội có các đồng chí trong Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ Công ty, Trưởng Ban kiểm soát, các đồng chí Bí thư các Chi bộ trong toàn Đảng bộ và 23 cán bộ đảng viên Chi phộ Phòng Kế hoạch – Vật tư.

Quảng cảnh Đại hội

Là Chi bộ có số đảng viên đông, 23 CBĐV, trong nhiệm kỳ 2020 – 2022, Chi bộ đã chỉ đạo thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị được giao. Cụ thể:

Trong công tác chuyên môn: Chỉ đạo thắng lợi mọi nhiệm vụ Giám đốc Công ty giao, đã tham mưu với Ban Giám đốc để triển khai kế hoạch sản xuất và kế hoạch tiêu thụ kịp thời cho các đơn vị; Xây dựng tiến độ thực hiện các mặt hàng và theo dõi, điều hành theo sát từng công việc, kịp thời nắm bắt xử lý các vướng mắc trong quá trình sản xuất; Triển khai quyết liệt các biện pháp, giải pháp tiết kiệm chi phí sản xuất; Chủ động đi làm việc với các đơn vị trong ngành để xây dựng kế hoạch phối hợp kế hoạch kinh doanh đồng thời tiếp cận và tìm kiếm thêm việc làm đối với các đơn vị ngoài ngành; Việc cung ứng vật tư được thực hiện theo đúng Quy chế quản lý công tác vật tư của Công ty và hướng dẫn của Tập đoàn TKV, tất cả các vật tư cấp phát đều căn cứ vào nhu cầu sử dụng thực tế của sản xuất, không để tồn kho kéo dài; Đời sống mọi mặt của người lao động được quan tâm và cải thiện, các hoạt động văn hóa, văn nghệ được tổ chức thường xuyên, là điểm sáng của Công ty.

Đồng chí Phạm Minh Tuấn – Bí thư chi bộ Phòng Kế hoạch – Vật tư trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội

Trong công tác tổ chức sinh hoạt Chi bộ không ngừng đổi mới về nội dung và phương pháp, đặc biệt là sinh hoạt chuyên đề. Đẩy mạnh việc xây dựng và nhân rộng các cá nhân tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hằng năm chi bộ đều đạt trong sạch vững mạnh, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ từ 90-95%. Trong nhiệm kỳ có có 02 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Đồng chí Phạm Minh Tuấn – Bí thư Đảng ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phạm Minh Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty đã biểu dương những thành tích mà Chi bộ Phòng Kế hoạch – Vật tư đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, chỉ rõ những tồn tại, khuyết điểm mà Chi bộ cần khắc phục, định hướng hoạt động của Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Ngay tại Đại hội, Đảng ủy Công ty đã có ý kiến trao đổi, rút kinh nghiệm cùng các đồng chí Bí thư các chi bộ để tổ chức Đại hội tại Chi bộ mình. Theo kế hoạch, Đại hội 16 Chi bộ còn lại sẽ được tổ chức xong trước ngày 20/6/2022./.

Một số hình ảnh: 

Bùi Ngà

Đảng ủy Công ty Cổ phần Chế tạo máy học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nội dung Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngày 23/5/2022, Đảng ủy Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nội dung Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi làm việc với Ban lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh nhân dịp thăm Quảng Ninh ngày 06/4/2022 và các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng.

Thành phần tham gia Hội nghị là các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty, Bí thư chi bộ, Trưởng phòng, Quản đốc các đơn vị. Báo cáo viên: đồng chí Phạm Minh Tuấn – Bí thư Đảng ủy Công ty.

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Tuấn đã nêu những nội dung trong bài phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về giai cấp công nhân Việt Nam, tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” của người thợ Mỏ; Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh, chúc mừng và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu và những kết quả, thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ninh đã đạt được trong thời gian qua. Bên cạnh đó, Tổng bí thư nhấn mạnh và mong Quảng Ninh thực hiện tốt hơn nữa 5 nội dung: Phát huy truyền thống vẻ vang và vị thế quan trọng của Quảng Ninh, nâng cao tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tiếp tục đổi mới tư duy; Thường xuyên làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh; Kết hợp chặt chẽ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, chăm lo các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, đảm bảo an sinh xã hội; Gắn kết hài hòa phát triển giữa đô thị và nông thôn, thúc đẩy liên kết vùng; Đặc biệt chăm lo xây dựng, củng cố khu vực phòng thủ vững chắc về quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới trên đất liền, trên biển đảo.

Hội nghị cũng đã quán triệt các nội dung: Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Kế hoạch triển khai thực hiện của Tỉnh ủy; Quy định số 56-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị về thực hiện quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập; Thông báo kết luận số 12-TB/TW ngày 06/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đồi với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 05/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 10/2/20212 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Sau buổi học tập, các chi, đảng bộ trực thuộc triển khai nội dung học tập đến các đảng viên trong chi bộ, báo cáo kết quả học tập về Đảng ủy Công ty, đảng viên trong toàn đảng bộ nêu cao tinh thần gương mẫu của đảng viên đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu. Tiếp tục học tập, nâng cao trình độ xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Quảng Ninh giàu đẹp, văn minh, hiện đại; Xây dựng TKV phát triển ổn định, bền vững./.

Bùi Ngà

 

Công ty Cổ phần Chế tạo máy tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động

Từ ngày 16/5 đến ngày 18/5/2022, Công ty Cổ phần Chế tạo máy phối hợp với Bệnh viện Than – Khoáng sản tổ chức khám sức khỏe định kỳ năm 2022 và khám hậu COVID-19 cho người lao động.

Các đối tượng được khám là toàn CB, CN, NLĐ trong Công ty. Trong các nội dung khám sức khỏe định kỳ, người lao động được thăm khám tổng quát các chuyên khoa (nội, ngoại, răng – hàm – mặt, mắt), xét nghiệm huyết học, xét nghiệm hóa sinh, chức năng thận, chức năng gan 3 chỉ số, bộ mỡ máu 4 chỉ số, tổng phân tích nước tiểu, điện tâm đồ, siêu âm ổ bụng, siêu âm tuyến giáp, phát hiện sớm ung thư gan, khám hậu COVID-19 cho những người đã bị mắc COVID-19. Nếu phát hiện các bệnh thông thường, NLĐ được bác sĩ tư vấn, kê đơn thuốc điều trị.

Việc tổ chức khám sức khoẻ định kỳ là hoạt động thiết thực chăm lo đời sống NLĐ của Công ty nhằm phát hiện sớm các vấn đề bất thường về sức khoẻ, giúp phòng ngừa, chữa trị kịp thời, đảm bảo sức khỏe tốt cho người lao động./.

Bùi Ngà

 

Công đoàn TKV thăm, tặng quà đơn vị xuất sắc tại Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN

Thực hiện Kế hoạch số 40/KH – CĐTKV ngày 08/2/2022 của Ban Thường vụ Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam về tổ chức Tháng Công nhân – Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022, ngày 06/5/2022, đồng chí Nguyễn Thị Minh, Phó Chủ tịch Công đoàn TKV và đại diện các ban chuyên đề Công đoàn TKV đã tới thăm hỏi, tặng quà đơn vị xuất sắc của Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN. Cùng đi với đoàn công tác có các đồng chí Lãnh đạo Công đoàn Công ty Cổ phần Chế tạo máy.

Đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà động viên Phân xưởng Kết cấu Xây lắp. Đây là đơn vị tiêu biểu trong lao động sản xuất, đạt thành tích xuất sắc trong năm 2021 và quý I năm 2022, công tác an ninh, an toàn được đảm bảo, thực hiện tốt việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

Đồng chí Nguyễn Thị Minh ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của CB, CN, NLĐ Phân xưởng Kết cấu Xây lắp, đã khắc phục khó khăn, tích cực hoàn thành kế hoạch. Đồng chí đã trao đổi với công nhân các vấn đề về việc làm, điều kiện ăn ở, đời sống của công nhân. Đồng thời đồng chí cũng chỉ đạo Công đoàn Công ty Cổ Phần Chế tạo máy vị tiếp tục bám sát nhiệm vụ được giao, các nội dung hoạt động trong Tháng Công nhân, tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đồng chí cũng mong muốn rằng, tinh thần đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, giữ vững an toàn sẽ được các đơn vị trong toàn Công ty tiếp tục lan tỏa trong Tháng Công nhân – Tháng Hành động về An toàn vệ sinh lao động cũng như cả năm 2022.

Nhân dịp này, Công đoàn TKV đã trao tặng Phân xưởng Kết cấu Xây lắp 10 triệu đồng, Công đoàn Công ty đã trao tặng 01 hộp quà cho người lao động./.

 Bùi Ngà

 

Phường Cẩm Thủy và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động về An toàn – Vệ sinh lao động năm 2022”

Sáng ngày 05/5/2022, tại Sân thể thao Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN, Ủy ban nhân dân phường Cẩm Thủy và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn phường Cẩm Thủy đã tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động về An toàn – Vệ sinh lao động năm 2022”.

Dự Lễ phát động có các đồng chí:  Nguyễn Sơn Thủy – Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cẩm Phả, Ban chỉ đạo AT – VSV thành phố Cẩm Phả; Lãnh đạo phường Cẩm Thủy, lãnh đạo các ban ngành đoàn thể, Bí thư chi bộ – Trưởng khu 12 khu phố, đại diện chi hội doanh nghiệp phường Cẩm Thủy; đại diện Lãnh đạo các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn phường; đội ngũ công nhân viên, người lao động và nhân dân 12 khu phố trên địa bàn phường.

Bùi Ngà

 

 

Công ty CP Chế tạo máy – VINACOMIN: Nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, đảm bảo tăng trưởng hợp lý, hiệu quả, bền vững

Sáng ngày 28/4, Công ty CP Chế tạo máy – VINACOMIN tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Dự đại hội có ông Nguyễn Văn Tứ, Chủ tịch HĐQT Công ty; ông Phạm Minh Tuấn, Giám đốc Công ty, các Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và các cổ đông…

Báo cáo tại đại hội, ông Phạm Minh Tuấn, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty cho biết, năm 2021 Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và tăng cao so với 2020

Tại đại hội, ông Phạm Minh Tuấn, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty đã báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Theo đó, năm 2021 trong điều kiện khó khăn do tiếp tục ảnh hưởng của dịch Covid-19, giá cả vật tư, nguyên nhiên vật liệu tiếp tục có sự biến động, thị trường các sản phẩm cơ khí trong và ngoài ngành vẫn diễn ra cạnh tranh gay gắt, song Công ty đã đề ra các giải pháp chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt, bám sát sự chỉ đạo điều hành của Tập đoàn, phối hợp chặt chẽ với các khách hàng, tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển thị trường, đảm bảo việc làm, thu nhập và đời sống của người lao động.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, đẩy mạnh sản xuất, thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021 và tăng cao so với năm 2020. Cụ thể: Doanh thu đạt trên 2.070 tỷ đồng, đạt 142,2% kế hoạch năm, đạt 138% so với cùng kỳ năm 2020; giá trị sản xuất đạt 580,542 tỷ đồng, đạt 119,2% kế hoạch năm, đạt 107,7% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 12,721 tỷ đồng, đạt 115,64% kế hoạch; tiền lương bình quân đạt trên 10,2 triệu đồng/người/tháng, đạt 115,03% kế hoạch; cổ tức 13%, đạt 130% kế hoạch…, Bên cạnh đó, Công ty đã tăng cường công tác quản lý, công tác kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm và tiến độ sửa chữa, chế tạo thiết bị, sản phẩm cơ khí đáp ứng cho khách hàng; tiếp tục triển khai chương trình ứng dụng tự động hóa, tin học hóa trong hoạt động SXKD của Công ty giai đoạn 2019-2025, tầm nhìn đến năm 2035, nghiên cứu chế tạo các sản phẩm mới, đẩy mạnh công tác sáng kiến cải tiến kỹ thuật với tổng số 70 sáng kiến với giá trị làm lợi hơn 5 tỷ đồng, góp phần tiết kiệm chi phí và mang lại hiệu quả cao trong sản xuất…

Quang cảnh tại đại hội

Năm 2022, với mục tiêu tổng quát “An toàn – Phát triển – Hiệu quả”, Công ty đề ra mục tiêu điều hành là: Tạo việc làm ổn định để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu; không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ…, tăng năng suất, chất lượng, giảm chi phí, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm; đảm bảo tăng trưởng hợp lý, hiệu quả, bền vững…, với các chỉ tiêu chủ yếu: doanh thu 1.568 tỷ đồng, điều hành kế hoạch đạt trên 1.600 tỷ đồng; giá trị sản xuất 495,963 tỷ đồng, điều hành kế hoạch đạt trên 500 tỷ đồng; lợi nhuận 12 tỷ đồng; tiền lương bình quân 9,141 triệu đồng/người/tháng; cổ tức lớn hơn hoặc bằng 10%, bảo toàn và phát triển vốn…

Ông Nguyễn Văn Tứ, Chủ tịch HĐQT Công ty chủ trì thảo luận

Cũng tại đại hội, ông Nguyễn Văn Tứ, Chủ tịch HĐQT đã báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết 100% thông qua các báo cáo kết quả SXKD, hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; Phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021; Nghị quyết đại hội…

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên

Công ty CP Chế tạo máy – VINACOMIN năm 2022

 

Phạm Quốc Việt Trung