Giao lưu Cầu lông giữa Đảng ủy Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN và Đảng ủy Trung tâm Cấp cứu Mỏ – VINACOMIN

Xem thêm

Hội thi Thợ giỏi TKV lần thứ 11 – năm 2020 (phần thi thực hành các nghề Tiện, Nguội)

Xem thêm