Entries by Bui Nga

Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN: Tổ chức tổng vệ sinh môi trường toàn Công ty

Nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm và phát huy vai trò của người đứng đầu đơn vị và mỗi cán bộ, công nhân, người lao động trong Công ty về giữ gìn vệ sinh trường nơi làm việc; nâng cao chất lượng công tác vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường và giữ […]

Sinh hoạt chính trị chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sáng ngày 26/5/2022, Đảng ủy Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN đã tổ chức sinh hoạt chính trị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2022 “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm […]

Đảng ủy Công ty Cổ phần Chế tạo máy học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nội dung Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngày 23/5/2022, Đảng ủy Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nội dung Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi làm việc với Ban lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh nhân dịp thăm Quảng Ninh ngày 06/4/2022 và các […]

Công ty Cổ phần Chế tạo máy tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động

Từ ngày 16/5 đến ngày 18/5/2022, Công ty Cổ phần Chế tạo máy phối hợp với Bệnh viện Than – Khoáng sản tổ chức khám sức khỏe định kỳ năm 2022 và khám hậu COVID-19 cho người lao động. Các đối tượng được khám là toàn CB, CN, NLĐ trong Công ty. Trong các nội […]

Công đoàn TKV thăm, tặng quà đơn vị xuất sắc tại Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN

Thực hiện Kế hoạch số 40/KH – CĐTKV ngày 08/2/2022 của Ban Thường vụ Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam về tổ chức Tháng Công nhân – Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022, ngày 06/5/2022, đồng chí Nguyễn Thị Minh, Phó Chủ tịch Công đoàn TKV và đại diện các ban chuyên […]

Phường Cẩm Thủy và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động về An toàn – Vệ sinh lao động năm 2022”

Sáng ngày 05/5/2022, tại Sân thể thao Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN, Ủy ban nhân dân phường Cẩm Thủy và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn phường Cẩm Thủy đã tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động về An toàn – Vệ sinh lao […]

Công ty CP Chế tạo máy – VINACOMIN: Nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, đảm bảo tăng trưởng hợp lý, hiệu quả, bền vững

Sáng ngày 28/4, Công ty CP Chế tạo máy – VINACOMIN tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Dự đại hội có ông Nguyễn Văn Tứ, Chủ tịch HĐQT Công ty; ông Phạm Minh Tuấn, Giám đốc Công ty, các Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và các cổ đông… Báo […]