Hội nghị tổng kết Công tác An toàn VSLĐ năm 2018

Các hình ảnh về hội nghị Tổng kết Công tác An toàn VSLĐ năm 2018 Xem thêm

Hình ảnh về Hội nghị sơ kết công tác AT – VSLĐ 6 tháng đầu năm. Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Hình ảnh về Hội nghị sơ kết công tác AT – VSLĐ 6 tháng đầu năm. Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Xem thêm

Nghị quyết liên tịch Giám đốc- Công đoàn- ĐTN về công tác an toàn 2016

Click vào đây để xem hoặc tải về

ghi chú(bài viết được cập nhật ngày 22/12/2018)

Kế hoạch triển khai tuần lễ an toàn 2016

Click vào đây để xem hoặc tải về

ghi chú(bài viết được cập nhật ngày 22/12/2018)