Lễ phát động Tháng công nhân, tháng AT-VSLĐ năm 2018

Trong không khí vui mừng, phấn khởi của CNVCLĐ chào mừng thành công Đại hội V Công đoàn TKV (Nhiệm kỳ 2018 – 2023), sáng 02/5/2018, tại TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, Công ty Cổ Phần Chế tạo máy – VINACOMIN (VMC) đã tổ chức phát động Tháng Công nhân, Tháng AT – VSLĐ năm 2018.  

Với chủ đề “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn” và “Chủ động phòng ngừa và kỉểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp”, Tháng Công nhân năm 2018 của VMC không chỉ nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động các cấp Công đoàn, khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn, xây dựng công đoàn vững mạnh, phát triển mà còn tạo ra các phong trào thi đua ở các cấp Công đoàn, đoàn viên và người lao động tham gia quản lý SXKD thực hiện mục tiêu “ An toàn – Đổi mới – Phát triển” giữ vững mục tiêu an toàn lao động, không để xảy ra tai nạn nghiêm trọng và sự cố lớn, đẩy mạnh sản xuất vượt kế hoạch về sản lượng và tiêu thụ sản phẩm, nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, giảm giá thành và tăng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ phát động, đồng chí Phạm Minh Tuấn – Giám đốc Công ty đã nhấn mạnh: Công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường trong những năm qua luôn được Ban lãnh đạo Công ty quan tâm và chỉ đạo sát sao, nhằm đảp ứng các yêu cầu ngày càng cao của sản xuất cũng như xây dựng môi trường “Xanh – Sạch – Đẹp – Văn minh” trong doanh nghiệp. Để đảm bảo tốt mục tiêu trên, mỗi CBCNV phải tự chủ động phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động. Bên cạnh đó, cần phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống chảy nổ, đồng thời phải được duy trì thường xuyên, góp phần nâng cao nhận thức của người lao động trong việc tự bảo vệ mình cũng như phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Đặc biệt là, phải tăng cường công tác kiểm tra giám sát, xử lý kịp thời các vi phạm về an toàn. Thực hiện nguyên tắc: không để, xảy ra tai nạn, sự cố mới xử lý, xử lý ngay khi phát hiện hành vi thực hiện không đúng quy định về AT- VSLĐ.