Tổ chức học tập, Quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 5 khóa XII của Đảng

Sáng 16/8/2017, tại Hội trường Công ty, Đảng ủy Công ty CP Chế tạo máy – VINACOMIN tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Đây là một trong những hoạt động chính trị quan trọng của Đảng bộ Công ty trong năm 2017.  Xem thêm