THÔNG TIN PHÁP LÝ

Công ty cổ phần chế tạo máy – VINACOMIN xin công bộ các thông tin pháp lý sau:

1. Tên Công ty

a. Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY-VINACOMIN

b. Tên tiếng Anh: Vinacomin Machinery Joint Stock Company

c. Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY- VINACOMIN

d. Tên viết tắt: VMC.

2. Biểu tượng  của Công ty

3. Mô hình tổ chức và hoạt động

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY-VINACOMIN là Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt Nam. Đồng thời Công ty là Công ty con của Tập đoàn Công nghiệp- Than Khoáng sản Việt Nam (TKV) do TKV chi phối thông qua tỷ lệ nắm giữ cổ phần chi phối tại Công ty, thông qua thương hiệu của TKV hoặc thông qua các quyền chi phối khác theo quy định của pháp luật và quy chế quản lý của Tập đoàn.

4. Trụ sở đăng ký của Công ty

– Địa chỉ: Số 486 Đường Trần Phú,thành phố Cẩm Phả,tỉnh Quảng Ninh

– Điện thoại: 0203.3862876; 0203.3716223

– Fax: 0203.3862034

– Website: www.chetaomay.com.vn

Chi nhánh Công ty tại Hà Nội:

– Chi nhánh Công ty Cổ phần Chế tạo máy- VINACOMIN;

– Địa chỉ: Số 93 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội;

– Mã số chi nhánh: 5700495999-001.

Văn phòng đại diện tại Tây Nguyên:

– Văn phòng Đại diện Công ty Cổ phần Chế tạo máy- VINACOMIN – Ban điều hành dự án VNNV tại Lâm Đồng

Địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

Mã số văn phòng đại diện: 5700495999-02