Quyết định 388 về việc ban hành giá bán sản phẩm thép chống lò

Điều 1. Nay ban hành giá bán chính thức sản phẩm thép lò SVP17, SVP22, SVP27, SVP33 tháng 01 năm 2024 và giá tạm tính bán sản phẩm thép lò tháng 02 năm 2024 (áp dụng đối với các đơn vị thành viên trong Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam) do Công ty c ổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN sản xuất như sau

 

Xem quyết định dưới dạng file pdf tại đây388 – Quyết định về việc ban hành giá bán sản phẩm thép chống lò