Quyết định ban hành giá bán sản phẩm thép chống lò số 30 ngày 03/01/2024

Giám đốc Công ty Cổ phần Chế tạo máy – Vinacomin ban hành quyết định Giá bán sản phẩm thép chống lò số 30 ngày 03/01/2024 chi tiết như sau:

Xem quyết định bằn file PDF tại đây