Quyết định số1462 về việc ban hành giá bán sản phẩm thép chống lò

Nay ban hành giá bán chính thức sản phẩm thép lò SVP17, SVP22, SVP27, SVP33 tháng 4 năm 2024 và giá tạm tính bán sản phẩm thép lò tháng 5 năm 2024 (áp dụng đôi với các đơn vị thành viên trong Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam) do Công ty c ổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN sản xuất như sau

 

Xem chi file pdf tại đây 1462 – Quyết định về việc ban hành giá bán sản phẩm thép chống lò