Hội nghị kiện toàn bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng 11/9/2023, Đảng bộ Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN tổ chức Hội nghị thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự, bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Phạm Minh Tuấn – Bí thư Đảng ủy Công ty chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị là các đồng chí trong Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty; Giám đốc, Phó Giám đốc; Bí thư, Phó Bí thư chi bộ; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty; Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, Quản đốc, Phó Quản đốc Phân xưởng, Giám đốc, PGĐ Chi nhánh Công ty và các chức danh tương đương.

Một số hình ảnh:

Bùi Ngà