Tổng kết phong trào nữ CNVLĐ, công tác Vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2023

Sáng ngày 07/3/2024, Công đoàn Công ty Cổ phần Chế tạo máy đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào nữ CNVLĐ, công tác Vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Tiếp bước truyền thống của phụ nữ Việt Nam, nữ CNVLĐ Công ty Cổ phần Chế tạo máy đã không ngừng học hỏi, phát huy trí tuệ và khả năng của mình đóng góp vào công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế.

Trong năm 2023, BCH Công đoàn Công ty đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức có hiệu quả các hoạt động thi đua trong lao động sản xuất; Ban “Vì sự tiến bộ phụ nữ” đã tổ chức triển khai hiệu quả chương trình công tác, các hoạt động liên tục được đổi mới về nội dung và hình thức để phù hợp với điều kiện thực tế sản xuất của Công ty. Các đơn vị có đông lao động là nữ đã tổ chức nhiều hoạt động thi đua sản xuất, sinh hoạt chuyên đề về giới và các hoạt động văn hóa thể thao… tạo điều kiện thu hút đông đảo chị em tham gia. Tiêu biểu như các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và tham gia các hoạt động tương ái xã hội, cộng đồng…v.v.

Năm 2024, BCH Công đoàn Công ty sẽ tiếp tục công tác tuyên truyền các Nghị quyết chính sách và pháp luật của Đảng và Nhà Nước liên quan đến lao động nữ. Phối hợp tổ chức các hoạt động thi đua lao động sản xuất, sinh hoạt văn hóa tinh thần, tổ chức các sự kiện chào mừng các ngày lễ lớn. Tiếp tục đẩy mạnh và phát huy các phong trào thi đua và công tác thực hiện chế độ chính sách, quan tâm chăm lo đời sống nữ CNVLĐ. Triển khai thực hiện các hoạt động xã hội và công tác chăm sóc thiếu niên nhi đồng. Kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ.

Nhân dịp này, nhằm động viên, khích lệ tinh thần thi đua lao động trong nữ CNVLĐ, Công ty đã trao thưởng cho các đơn vị tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất năm 2023 và trao thưởng cho toàn thể nữ CNVLĐ trong toàn Công ty.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Công đoàn Công ty đã tổ chức Chương trình giao lưu văn ghệ và Mini game thu hút nhiều chị em nữ công tham gia./.

Một số hình ảnh:  

Bùi Ngà