Công ty VMC: Đón nhận danh hiệu Doanh Nghiệp Giỏi năm 2019

Sáng ngày 23/6/2020, Công ty Cổ phần Chế tạo máy  – VINACOMIN đã vinh dự là một trong số các doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh Quảng Ninh được nhận Bằng khen tại Hội nghị tuyên dương các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua ‘‘Doanh nghiệp giỏi”, “Cơ quan, đơn vị văn hóa”  năm 2019  do tỉnh Quảng Ninh tổ chức.

Qua kết quả hoàn thành 4 tiêu chí chính: Đạt vượt chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, thực hiện tốt luật Thuế và bảo hiểm xã hội; Xây dựng nếp sống văn minh và môi trường doanh nghiệp văn hóa; Đảm bảo thu nhập ổn định; Thực hiện nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trong những năm qua, Công ty đã nhiều lần được công nhận danh hiệu Doanh nghiệp giỏi khối Doanh nghiệp trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Đồng chí Phạm Minh Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty (thứ nhất từ trái sang) đại diện Công ty vinh dự đón nhân Bằng khen “Doanh nghiệp giỏi” của UBND tỉnh Quảng Ninh

Với hiệu quả thiết thực, phong trào thi đua Doanh nghiệp giỏi đã góp phần giúp Công ty nói riêng, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh nói chung vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất, đảm bảo việc làm và đời sống cho người lao động, qua đó đã góp phần giúp tỉnh Quảng Ninh hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, mục tiêu đề ra. Để quyết tâm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao trong năm 2019, Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN đã tiếp tục đăng ký với tỉnh Quảng Ninh phấn đấu trở thành Doanh nghiệp giỏi năm 20120./.

Bùi Ngà