CHẾ TẠO MÁY: HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN THỨ XIII

 

Chiều ngày 24/5/2021, Đảng bộ Công ty CP Chế tạo máy – VINACOMIN đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Bùi Khắc Trực – Phó Ban Tuyên giáo Đảng ủy Than Quảng Ninh; Tham dự Hội nghị có các đồng chí là cán bộ, đảng viên hiện đang sinh hoạt tại các chi bộ thuộc Đảng bộ Công ty.

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty đã phổ biến, triển khai những điểm mới nổi bật trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII; Báo cáo Chính trị của BCH Trung ương Đảng khóa XII; Chiến lực phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021- 2030 và nhiều nội dung trọng tâm khác.

Đồng chí Phạm Minh Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty cũng đã triển khai Chương trình hành động của Đảng bộ Công ty gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đồng thời yêu cầu cấp uỷ các Chi bộ và toàn thể các đồng chí cán bộ đảng viên tiếp tục nghiên cứu, thảo luận, xây dựng kế hoạch để cụ thể hoá chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ Công ty ở đơn vị mình cho phù hợp.

Tại Hội nghị, đồng chí Tăng Bá Khang – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty yêu cầu cấp uỷ các đơn vị và các tổ chức đoàn thể chính trị khẩn trương tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt những nội dung trọng tâm của Nghị quyết và tài liệu học tập các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng tới toàn thể đoàn viên, hội viên quần chúng để sớm đưa Nghị quyết của Đảng thực sự đi vào thực tế trong Công ty, tạo sự thống nhất, đồng thuận quyết tâm cao trong cán bộ đảng viên, công nhân, người lao động./.

Bùi Ngà