Sinh hoạt chính trị chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sáng ngày 26/5/2022, Đảng ủy Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN đã tổ chức sinh hoạt chính trị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2022 “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ” và Hội nghị quán triệt huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, pháp luật cho Dân quân tự vệ năm 2022.

Chủ trì Hội nghị: Đồng chí Tăng Bá Khang – Chính trị viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty.

Thành phần tham gia Hội nghị có các đồng chí: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên Công ty; các đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng phòng, Quản đốc, Giám đốc Chi nhánh, Chủ tịch Công đoàn bộ phận, Bí thư Chi đoàn các đơn vị và 40 đồng chí là Dân quân tự vệ Công ty.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Thượng tá Nguyễn Xuân Thu – Chính trị viên, Phó Ban chỉ huy Quân sự thành phố Cẩm Phả và đồng chí Đào Thế Anh – Trợ lý chính trị Ban chỉ huy quân sự thành phố Cẩm Phả trực tiếp phổ biến, trao đổi và giảng dạy./.

Bùi Ngà