Đại hội chi bộ điểm: Chi bộ Phân xưởng Cơ điện – Năng lượng

Thực hiện Kế hoạch số 73-KH/ĐU, ngày 05/9/2019 của Đảng ủy Công ty về tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 – 2023, Đảng ủy Công ty đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội chi bộ điểm tại Chi bộ Phân xưởng Cơ điện – Năng lượng. Tham dự Đại hội có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ cùng toàn thể 14 đồng chí cán bộ, đảng viên Chi bộ Phân xưởng Cơ điện – Năng lượng. Đại hội được tổ chức thành công trong bầu không khí trang nghiêm và hoàn thành toàn bộ các nội dung chương trình Đại hội đề ra, đảm bảo đúng quy định, Điều lệ. Tại Đại hội đã bầu ra Ban chi ủy Chi bộ gồm 03 đồng chí, đồng chí Trần Đình Hạnh – Quản đốc Phân xưởng đã được Đại hội tín nhiệm và bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ Phân xưởng Cơ điện – Năng lượng nhiệm kỳ 2020-2023. Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phạm Minh Tuấn – Bí thư Đảng ủy Công ty thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy đánh giá cao công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội của Chi bộ, đồng chí đã đề nghị Ban Chi ủy Chi bộ khóa mới cần tập trung trí tuệ, xây dựng và triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2023, trên cơ sở bám sát điều kiện, tình hình thực tế của đơn vị./. 

                                                                                                                                                                   Trần Tiến Thành