Công đoàn Công ty CP Chế tạo máy tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn

Ngày 14/11/2020, tại Hội trường Công ty, Công đoàn Công ty CP Chế tạo máy đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho 112 cán bộ Công đoàn là các đồng chí trong BCH Công đoàn, Ban Kiểm tra, Ban Nữ công Công đoàn Công ty và các đồng chí Trưởng phòng, Quản đốc, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng tiểu ban Nữ công, Tổ trưởng công đoàn các đơn vị trong toàn Công ty.

Lớp học đã được giảng viên Đỗ Văn Khánh – Phó ban Chính sách Pháp luật – Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh truyền đạt nội dung của Bộ Luật lao động năm 2019, các nội cơ bản về vai trò, kỹ năng và phương pháp hoạt động của cán bộ công đoàn cơ sở đặc biệt là ở công đoàn bộ phận và tổ công đoàn, đề ra các tình huống thường gặp mà người cán bộ Công đoàn cần giải quyết.

Tại lớp học các học viên sôi nổi tranh luận, trao đổi các phương pháp hoạt động phù hợp với tình hình cụ thể tại công ty, đơn vị.

Tin tưởng rằng, sau đợt tập huấn các học viên sẽ trau dồi các kiến thức đã học, tổ chức tốt các hoạt động từ tổ, bộ phận đến Công đoàn Công ty, xây dựng Công đoàn Công ty ngày càng vững mạnh, xây dựng Công ty CP Chế tạo máy – VINACOMIN ngày càng phát triển bền vững./.

Bùi Ngà