Thực hiện tốt công tác AT- VSLĐ, góp phần hoàn thành thắng lợi, toàn diện các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ năm 2023

Sáng ngày 05/5, Công ty CP Chế tạo máy – VINACOMIN tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về AT-VSLĐ và Tháng Công nhân năm 2023. Dự Lễ phát động có đồng chí Phạm Minh Tuấn, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công ty; đồng chí Lê Viết Sự, Chủ tịch Công đoàn, PGĐ Công ty; các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ, HĐQT, Ban giám đốc, Công đoàn, Đoàn TN Công ty, cùng đông đảo cán bộ, công nhân, người lao động…

Quang cảnh tại Lễ phát động

Tại Lễ phát động, Phó Giám đốc Công ty Tăng Bá Khang và Chủ tịch Công đoàn Công ty Lê Viết Sự đã phổ biến kế hoạch Tháng hành động về AT-VSLĐ và Tháng Công nhân năm 2023 tới toàn thể CB, CN, NLĐ Công ty. Theo đó, chủ đề của Tháng hành động về AT-VSLĐ là “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc” và chủ đề  “Tháng  Công nhân” là “Kết nối Công nhân, xây dựng tố chức”, với các nội dung cụ thể như: Nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về AT-VSLĐ cho người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) thông qua các hoạt động thông tin, tuyên truyền, chương trình hành động cụ thể về AT-VSLĐ; Đẩy mạnh việc thực hiện kiểm soát các nguy cơ, rủi ro và biện pháp cải thiện điều kiện làm việc; chăm sóc sức khỏe người lao động, hạn chế thấp nhất tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN); Thúc đẩy công tác phối hợp giữa Giám đốc, Công đoàn, Đoàn TN Công ty trong triển khai các chương trình, hành động cụ thể để phòng ngừa TNLĐ, BNN; cải thiện điều kiện lao động, phát động phong trào thi đua trong công tác AT-VSLĐ và xây dựng văn hóa an toàn trong sản xuất kinh doanh.

Phó Giám đốc Công ty Tăng Bá Khang triển khai các nội dung hoạt động Tháng hành động về ATVSLĐ

Đặc biệt, Công ty yêu cầu các đơn vị tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến CB, CN, NLĐ các nội dung hoạt động của Tháng hành động về ATVSLĐ – Tháng Công nhân năm 2023; Tổ chức cho CB, CN, NLĐ ký cam kết thực hiện đúng nội quy, quy trình quy phạm về ATVSLĐ, PCCC, không để xảy ra tai nạn, sự cố kỹ thuật gây mất ATLĐ. Thực hiện đúng quy định về việc nhật lệnh sản xuất; thực hiện nghiêm việc sử dụng các phương tiện bảo vệ cá nhân theo quy định. Đối với những công việc có nguy cơ xảy ra TNLĐ cao cần được đặc biệt quan tâm, kiểm tra nhắc nhở và phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa không để xảy ra tai nạn hoặc sự cố kỹ thuật. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, yêu cầu NLĐ thực hiện đúng quy trình kỹ thuật an toàn trong sản xuất, chú ý đối với các công việc như: Vận hành thiết bị nâng tải, sử dụng cáp, xích cẩu hàng, sử dụng thiết bị áp lực, đóng cắt sử dụng điện, chiết nạp khí,…v.v; Rà soát, kiểm tra và bảo quản các phương tiện, dụng cụ PCCC, bổ sung đầy đủ dụng cụ PCCC. Các đơn vị thực hiện công việc sửa chữa, lắp đặt thiết bị, công trình phải tuyệt đối tuân thủ quy trình, biện pháp thi công và biện pháp an toàn đã đề ra. Tăng cường kiểm tra hiện trường sản xuất, thực hiện kiểm tra đột xuất, kiểm tra chuyên đề về ATVSLĐ, PCCC; tổ chức khắc phục ngay những nguy cơ mất an toàn trong sản xuất. Công đoàn Công ty phối hợp tổ chức tốt phong trào thi đua LĐSX, đảm bảo ATVSLĐ, thực hiện tốt các chế độ chính sách cho NLĐ; mỗi phân xưởng đăng ký ít nhất 01 công trình Công đoàn; trên 90% ATVSV thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ…, Các hoạt động đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện lao động, sản xuất thực tế và thu hút được sự tham gia tích cực của CB, CN, NLĐ. Tháng hành động về AT-VSLĐ – Tháng Công nhân năm 2023 được tổ chức từ ngày 01/5/2023 đến hết ngày 31/5/2023.

Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công ty Phạm Minh Tuấn đề nghị CB, CN, NLĐ thực hiện tốt công tác ATVSLĐ, tích cực thi đua LĐSX, hoàn thành thắng lợi kế hoạch, nhiệm vụ năm 2023

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phạm Minh Tuấn, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công ty cho rằng, công tác ATVSLĐ, PCCC của Công ty trong thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực, cơ sở vật chất kỹ thuật đã từng bước được cải thiện, đầu tư các thiết bị hiện đại nâng cao trình độ tự động hóa, cải thiện điều kiện làm việc cho NLĐ; Các chế độ, chính sách về ATVSLĐ được quan tâm thực hiện…, Tai nạn lao động ngày càng giảm, sức khỏe người lao động từng bước được nâng cao góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Công ty.

CB, CN, NLĐ Công ty CP Chế tạo máy – VINAC0MIN quyết tâm thực hiện tốt các nội dung hoạt động Tháng hành động về ATVSLĐ – Tháng Công nhân năm 2023

Để các hoạt động trong Tháng hành động về ATVSLĐ – Tháng Công nhân năm 2023 đạt hiệu quả thiết thực, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công ty Phạm Minh Tuấn kêu gọi toàn thể CB, CN, NLĐ đoàn kết, quyết tâm, nêu cao ý thức tự giác, thực hiện tốt công tác ATVSLĐ, đồng thời tích cực thi đua lao động sản xuất và công tác, thực hiện thắng lợi các mục tiêu thi đua năm 2023. Mỗi cá nhân người lao động phải gương mẫu thực hiện nghiêm kỷ luật lao động, kỷ luật về an toàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời cùng với các tổ chức, đơn vị tuyên truyền các tấm gương điển hình, các hành động tích cực, phê phán những cá nhân có hành vi sai trái.

“Công tác ATVSLĐ không chỉ dừng lại ở Lễ phát động hôm nay, mà đó là một quá trình thường xuyên, liên tục, là ý thức, trách nhiệm và sự nỗ lực cao của cả hệ thống chính trị vì an toàn, sức khỏe cho NLĐ, vì sự phát triển bền vững của Công ty” – Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công ty Phạm Minh Tuấn nhấn mạnh.

Các đơn vị ký cam kết thi đua thực hiện tốt công tác ATVSLĐ

Tại Lễ phát động, Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty đã ký cam kết với các phòng ban, phân xưởng thể hiện quyết tâm thực hiện tốt công tác ATVSLĐ, góp phần hoàn thành thắng lợi, toàn diện các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ năm 2023.

Truyền thông TKV