Quyết định số 3603 ban hành giá bán sản phẩm thép chống lò

Nay ban hành giá bán chính thức sản phẩm thép lò SVP17, SVP22, SVP27,SVP33 tháng 9 năm 2023 và giá tạm tính bán sản phẩm thép lò tháng 10 năm 2023 (áp dụng đôi với các đơn vị thành viên trong Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam) do Công ty cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN sản xuất như sau

 

Xem file dươi dạng Pdf: Quyết định số 3603 ban hành giá bán sản phẩm thép chống lò

Quyết định ban hành ngày : 02/10/2023