Quyết định số 3220 ban hành giá bán sản phẩm thép chống lò

Điều 1. Nay ban hành giá bán chính thức sản phẩm thép lò SVP17, SVP22, SVP27, SVP33 tháng 8 năm 2023 và giá tạm tính bán sản phẩm thép lò tháng 9 năm 2023 (áp dụng đôi với các đơn vị thành viên trong Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam) do Công ty cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN sản xuat như sau

Xem file pdf : Quyết định số 3220 ban hành giá bán sản phẩm thép chống lò

Quyết định ban hành ngày 05/09/2023