Quyết định 3980 về việc ban hành giá bán sản phẩm thép chống lò

Nay ban hành giá bán chính thức sản phẩm thép lò SVP17, SVP22, SVP27,SVP33 tháng 10 năm 2023 và giá tạm tính bán sản phẩm thép lò tháng 11 năm 2023 (áp dụng đối với các đơn vị thành viên trong Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam) do Công ty cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN sản xuất như sau

 

Xem file pdf: 3980 – Quyết định về việc ban hành giá bán sản phẩm thép chống lò (1)

Quyết định ban hành ngày 01/11/2023