Lớp tập huấn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đến thăm và làm việc tại Công ty CP Chế tạo máy – VINACOMIN

Bùi Ngà