Hội nghị tổng kết công tác Đoàn năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Một số hình ảnh Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Trao tặng Kỷ niệm chương vì thế hệ trẻ.