Các hình ảnh về buổi Gặp mặt các đồng chí nguyên là Lãnh đạo Tổng Công ty CKNL và Mỏ, Lãnh đạo Công ty, Cán bộ chủ chốt các thời kỳ nhân dịp đón năm mới Kỷ Hợi 2019