Đồng chí Nguyễn Thị Huệ – Nữ công Công ty CP Chế tạo máy đạt Nữ công xuất sắc tại Hội thi Cán bộ nữ công giỏi năm 2020 do Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam tổ chức

Trong 2 ngày, 23 và 24/7/2020, tại Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV, Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức Hội thi Cán bộ nữ công giỏi năm 2020. Về tham gia Hội thi có 40 thí sinh đến từ các đơn vị thuộc Tập đoàn TKV. Thí sinh Nguyễn Thị Huệ đến từ Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN đã đạt giải Nữ công xuất sắc và giải Thí sinh rèn luyện sức khỏe để thực hiện tốt phong trào thi đua Giỏi việc nước – Đảm việc nhà.

Bùi Ngà