Đoàn thanh niên Công ty VMC tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Quý II năm 2020