Công ty CP Chế tạo máy – VINACOMIN: Tham gia Hội thi AT – VSV giỏi TKV lần thứ 12, năm 2023

Trong 2 ngày 28 và 29/9/2023, tại Công ty Cổ phần Than Hà Lầm – TKV, Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức Hội thi An toàn – Vệ sinh viên giỏi lần thứ 12, năm 2023. Có 120 thí sinh đại diện cho 30 đơn vị về tham gia Hội thi. Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN chọn cử 03 thí sinh về tham gia. Kết quả: 03 thí sinh đạt An toàn- Vệ sinh viên xuất sắc, Công ty đạt giải Ba toàn đoàn.

Một số hình ảnh:

Bùi Ngà