Công ty CP Chế tạo máy – VINACOMIN doanh thu 9 tháng 2023 đạt trên 1.667 tỷ đồng

Sáng 3/10, Công ty CP Chế tạo máy – VINACOMIN tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý III, 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2023. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Tứ, Chủ tịch HĐQT Công ty; Phạm Minh Tuấn, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công ty; Lê Viết Sự, Chủ tịch Công đoàn Công ty; lãnh đạo Đảng uỷ, Ban giám đốc, Công đoàn, Đoàn TN, Hội CCB Công ty; lãnh đạo các phòng ban, phân xưởng…

Quang cảnh tại hội nghị

Tại hội nghị, Công ty đã đánh giá kết quả công tác Đảng, hoạt động Công đoàn và sản xuất, kinh doanh (SXKD) quý III, 9 tháng đầu năm 2023. Theo đó, Đảng uỷ Công ty đã bám sát các nghị quyết, văn bản chỉ đạo của cấp trên, triển khai nghị quyết của Đảng uỷ Công ty về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt kết quả tốt kế hoạch SXKD với kết quả doanh thu 9 tháng ước đạt trên 1.667 tỷ đồng, bằng 92% KH năm; giá trị sản xuất ước đạt gần 430 tỷ đồng, bằng 76% KH năm; lợi nhuận 11 tỷ đồng, bằng 79% KH năm, bằng 104% so với cùng kỳ; tiền lương bình quân của người lao động đạt hơn 10,8 triệu đồng/người/tháng…, Năm 2023, nhu cầu sử dụng thép lò, vì chống lò tăng nên Công ty đã thực hiện nhiều giải pháp để tăng sản lượng, phát huy các dây chuyền sản xuất được đầu tư, đáp ứng cho sản xuất của các đơn vị hầm lò trong TKV. Kết quả chế tạo thép vì lò đạt 32.337 tấn, bằng 95,7% KH năm; cán thép vì lò đạt 82.336 tấn, bằng 98,3% KH năm, tăng trên 14.100 tấn so với cùng kỳ năm 2022…

Đ/c Tăng Bá Khang, Phó Bí thư Đảng uỷ Công ty trình bày báo cáo sơ kết công tác Đảng 9 tháng đầu năm 2023

Trong công tác xây dựng Đảng, đã duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, công tác phát triển đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng nhiệm vụ. Đảng ủy và các chi bộ trực thuộc tích cực thực hiện phong trào thi đua “Học và làm theo Bác” thông qua việc đăng ký triển khai các mô hình. Tổng số mô hình đăng ký “Học và làm theo Bác” gồm: Các chi bộ trực thuộc đăng ký 05 mô hình; Đảng bộ Công ty 01 mô hình; Công đoàn 01 mô hình; Đoàn TN 01 mô hình. Đảng ủy Công ty đăng ký mô hình “Học và làm theo Bác” năm 2023 với chủ đề “Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị”.

Đ/c Lê Viết Sự, Phó Giám đốc Công ty báo cáo kết quả SXKD quý III, 9 tháng đầu năm và kế hoạch, biện pháp thực hiện quý IV/2023

Công đoàn Công ty đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, phối hợp với chuyên môn đẩy mạnh các phong trào thi đua LĐSX, lao động sáng tạo; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động; phối hợp cùng chuyên môn thực hiện tốt các chế độ chính sách, tổ chức tham quan nghỉ mát, các hoạt động văn hoá thể thao nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, người lao động…

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch HĐQT Công ty Nguyễn Văn Tứ đánh giá cao kết quả SXKD quý III, 9 tháng đầu năm 2023 của Công ty, duy trì ổn định việc làm, phát triển sản xuất, đáp ứng cho sản xuất của TKV trong điều kiện tăng sản lượng sản xuất than. Đồng thời đề nghị, trong quý IV/2023, Công ty tập trung thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD quý IV và cả năm 2023, chuẩn bị tốt cho kế hoạch năm 2024, đảm bảo ATLĐ, môi trường, đảm bảo các chỉ tiêu lợi nhuận, cổ tức, nộp ngân sách nhà nước.

Chủ tịch HĐQT Công ty Nguyễn Văn Tứ ghi nhận, đánh giá cao kết quả SXKD quý III,

9 tháng đầu năm của Công ty

Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công ty Phạm Minh Tuấn phát biểu kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công ty Phạm Minh Tuấn nhấn mạnh, kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm, Công ty đã hoàn thành tốt kế hoạch SXKD, đạt gần 100% KH năm là do sự đoàn kết, chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, HĐQT, sự điều hành quyết liệt, linh hoạt của Ban giám đốc và phối hợp chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể quần chúng, sự nỗ lực, lao động sáng tạo của cán bộ, công nhân, người lao động Công ty. Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công ty Phạm Minh Tuấn yêu cầu các đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục, chấn chỉnh những tồn tại trong công tác quản lý, quản trị nội bộ; tăng cường công tác kiểm tra giám sát bảo vệ tài sản, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trong sản xuất; thực hiện tốt các phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc kế hoạch, nhiệm vụ năm 2023.

Khen thưởng các tập thể đạt thành tích trong phong trào thi đua quý III/2023

Tại hội nghị, Công ty đã khen thưởng các tập thể phòng ban, phân xưởng đạt thành tích trong phong trào thi đua quý III/2023. Đồng thời, phát động phong trào thi đua quý IV/2023 với các chỉ tiêu: doanh thu trên 480 tỷ đồng, đảm bảo các chỉ tiêu lợi nhuận, tiền lương; phấn đấu năm 2023 doanh thu đạt trên 2.100 tỷ đồng, lợi nhuận 14 tỷ đồng, tiền lương bình quân trên 10,6 triệu đồng/người/tháng.

Truyền thông TKV