Công ty CP Chế tạo máy – VINACOMIN doanh thu 9 tháng 2022 đạt hơn 1.688 tỷ đồng

Chiều ngày 3/10/2022, Công ty CP Chế tạo máy – VINACOMIN tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý III, 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Tứ, Chủ tịch HĐQT Công ty; đồng chí Phạm Minh Tuấn, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công ty; lãnh đạo Đảng uỷ, Ban giám đốc, Công đoàn, Đoàn TN, Hội CCB Công ty; lãnh đạo các phòng ban, phân xưởng…

Quang cảnh tại hội nghị

Tại hội nghị, Công ty đã đánh giá kết quả công tác Đảng, hoạt động Công đoàn và sản xuất, kinh doanh (SXKD) quý III, 9 tháng đầu năm 2022. Theo đó, Đảng uỷ Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022 trên cơ sở bám sát các nghị quyết, văn bản chỉ đạo của cấp trên, triển khai nghị quyết của Đảng uỷ Công ty về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022. Chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch và đảm bảo SXKD; chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ; tăng cường công tác kiểm tra giám sát; nâng cao năng lực điều hành, hiệu quả SXKD, thực hiện mục tiêu phát triển bền vững…, Công đoàn Công ty đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, phối hợp với chuyên môn đẩy mạnh phong trào thi đua LĐSX, lao động sáng tạo, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, người lao động…

Mặc dù khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong quý I, giá vật tư, phụ tùng, đặc biệt là giá kim loại tăng cao, một số vật tư nhập khẩu về chậm, thị trường trong và ngoài ngành tiếp tục cạnh tranh găy gắt…, Để thực hiện hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ, Đảng uỷ, HĐQT, chuyên môn, các tổ chức đoàn thể và CB, CNLĐ đã phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, vượt khó hoàn thành xuất sắc kế hoạch SXKD, giữa vững đà tăng trưởng. Kết quả: Doanh thu quý III ước đạt 563,647 tỷ đồng, bằng 117,4% KH quý; doanh thu 9 tháng đạt trên 1.688,5 tỷ đồng, bằng 108% KH năm, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2021; tiền lương bình quân của người lao động đạt trên 10,5 triệu đồng/người/tháng, tăng 16% so với KH năm; lợi nhuận đạt 10,255 tỷ, bằng 85% KH năm, đảm bảo các chỉ tiêu nộp ngân sách…, Các sản phẩm đạt cao như sửa chữa thiết bị đạt 53 máy, bằng 98% KH năm; chế tạo phụ tùng ngoài ngành đạt 553,5 tấn, bằng 110% KH năm; chế tạo vì lò đạt 28.942 tấn, bằng 85% KH năm; cán thép vì lò đạt 68.201 tấn, bằng 84,2% KH năm…

Công ty đề ra mục tiêu thực hiện thắng lợi, toàn diện kế hoạch, nhiệm vụ quý IV và cả năm 2022, hoàn thành vượt mức kế hoạch quý IV với doanh thu trên 450 tỷ đồng, đảm bảo các chỉ tiêu lợi nhuận, tiền lương; phấn đấu năm 2022 doanh thu đạt trên 2.100 tỷ đồng, lợi nhuận 13 tỷ đồng, tiền lương bình quân trên 10,5 triệu đồng/người/tháng.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch HĐQT Công ty Nguyễn Văn Tứ thông tin về kết quả SXKD của TKV 9 tháng đầu năm 2022, Tập đoàn đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 121.587 tỷ đồng, đạt 92.4% KH năm và tăng 22,3% so với cùng kỳ; doanh thu của Khối cơ khí TKV đạt 2.895 tỷ đồng, trong đó Công ty CP Chế tạo máy – VINACOMIN đóng góp phần lớn doanh thu của Khối cơ khí TKV…

Chủ tịch HĐQT Công ty Nguyễn Văn Tứ chúc mừng và đánh giá cao kết quả SXKD quý III, 9 tháng đầu năm của Công ty

Chủ tịch HĐQT Công ty Nguyễn Văn Tứ chúc mừng và đánh giá cao kết quả SXKD quý III, 9 tháng đầu năm của Công ty, đã tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, đáp ứng cho sản xuất của TKV. Đồng thời đề nghị, trong quý IV, Công ty tập trung thực hiện kế hoạch SXKD, đảm bảo ATLĐ, môi trường, đảm bảo các chỉ tiêu lợi nhuận, cổ tức, nộp ngân sách. Tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, tiết kiệm chi phí, hoàn thành vượt mức kế hoạch quý IV và cả năm 2022, tạo tiền đề, động lực cho năm 2023.

Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công ty Phạm Minh Tuấn tin tưởng Công ty sẽ hoàn thành xuất sắc kế hoạch, nhiệm vụ năm 2022 và những năm tiếp theo

Nhấn mạnh kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm, Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD năm 2022, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công ty Phạm Minh Tuấn cảm ơn Đảng uỷ, HĐQT, Ban giám đốc, sự phối hợp của các đoàn thể và sự đoàn kết, nỗ lực của tập thể CB, CNLĐ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, kế hoạch SXKD. Trong quý IV, Công ty tiếp tục phối hợp với các đơn vị trong TKV thực hiện kế hoạch phối hợp kinh doanh, đảm bảo chất lượng, tiến độ sản phẩm, đáp ứng cho các đơn vị sản xuất than đẩy mạnh sản xuất. Tăng cường quản lý các mặt hoạt động, đẩy mạnh các phong trào thi đua, tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp chỉ đạo, điều hành, nâng cao hiệu quả SXKD. Với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, với những kết quả, thành tích đạt được, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công ty Phạm Minh Tuấn tin tưởng Công ty sẽ hoàn thành xuất sắc kế hoạch, nhiệm vụ năm 2022 và những năm tiếp theo.

Tại hội nghị, Công ty đã khen thưởng các tập thể đạt thành tích trong phong trào thi đua quý III/2022.

Khen thưởng các tập thể đạt thành tích trong phong trào thi đua quý III/2022

Truyền thông TKV