Quyết định 4426 về việc ban hành giá bán sản phẩm thép chống lò

Điều 1. Nay ban hành giá bán chính thức sản phẩm thép lò SVP17, SVP22, SVP27, SVP33 tháng 11 năm 2023 và giá tạm tính bán sản phẩm thép lò tháng 12 năm 2023 (áp dụng đôi với các đơn vị thành viên trong Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam) do Công ty c ổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN sản xuất như sau

Xem file PDF tại đây: 4426 – Quyết định về việc ban hành giá bán sản phẩm thép chống lò (1)