Các hoạt động nhân Kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1941 – 27/7/2018)

Các hình ảnh hoạt động nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1941 – 27/7/2018)