Entries by mrchetao

SẢN XUẤT ỐNG BÊ TÔNG CÁC LOẠI

THÔNG SỐ KỸ THUẬT TT Thông số kĩ thuật 1 Ống bê tông Ф300 x 2000 2 Ống bê tông Ф400 x 2000 3 Ống bê tông Ф500 x 4000 4 Ống bê tông Ф600 x 4000 5 Ống bê tông Ф1000 x 1000 6 Ống bê tông Ф1250 x 1000 – B140 7 Ống […]