Thực hiện tốt công tác kỹ thuật, đáp ứng cho sản xuất và sự phát triển của VMC

Ngày 8/6, tại TP Móng Cái, Công ty CP Chế tạo máy – VINACOMIN (VMC) tổ chức hội nghị tổng kết công tác kỹ thuật 3 năm (2016-2018), triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2019-2025

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Tứ, Chủ tịch HĐQT Công ty; đồng chí Phạm Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐQT, Ban giám đốc, Công đoàn, ĐTN Công ty; lãnh đạo các phòng, phân xưởng và các kỹ sư kỹ thuật…

Báo cáo tổng kết công tác kỹ thuật 3 năm (2016-2018) do Phó giám đốc Công ty Lê Viết Sự trình bày nêu rõ: Trong 3 năm (2016-2018), công tác kỹ thuật của Công ty đã có nhiều cố gắng và đạt được những thành công nhất định, cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu của sản xuất, là một trong những yếu tố quan trọng và cơ bản góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ SXKD của Công ty. Kết quả SXKD trong 3 năm liên tục tăng trưởng, năm 2016 doanh thu đạt 1.094 tỷ đồng; năm 2017 đạt 1.123 tỷ đồng; năm 2018 đạt 1.485 tỷ đồng, so với 2016 đạt 136%; các chỉ tiêu lợi nhuận, năng suất, thu nhập bình quân đều tăng; năm 2018 thu nhập bình quân của người lao động đạt gần 9 triệu đồng/người/tháng, so với 2016 đạt 144%…

Một số công việc nổi bật của công tác kỹ thuật trong 3 năm như: Đưa dây chuyền cán thép chống lò vào hoạt động, sản xuất 3 loại thép cán SVP22, SVP27, SVP17 và nghiên cứu chế tạo thành công thép chống lò SVP33, đáp ứng thép chống lò cho các đơn vị sản xuất than hầm lò; Thiết kế 47 loại thiết bị cho dự án Nhà máy tuyển Vàng Danh 2; Chế tạo các sản phẩm cơ khí cho Tập đoàn Hòa Phát; Công tác sán kiến hàng năm có từ 70-80 sáng kiến cải tiến kỹ thuật…, Để có được kết quả này, công tác kỹ thuật đã tham gia tích cực vào các lĩnh vực sản xuất, thực hiện tốt công tác chuẩn bị kỹ thuật, xử lý các vấn đề về kỹ thuật để đáp ứng yêu cầu của sản xuất; tiếp nhận, xử lý bản vẽ; chú trọng xây dựng quy trình công nghệ, biện pháp thi công, đây được coi là nhiệm vụ trọng tâm của công tác kỹ thuật – công nghệ. Đồng thời, tích cực nghiên cứu chế tạo sản phẩm mới và cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm truyền thống…

Nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2019-2025, Công ty đề ra các nội dung trong công tác kỹ thuật, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kỹ thuật đáp ứng yêu cầu sản xuất thường xuyên; phát triển sản phẩm, công nghệ; công tác thiết kế và quản lý kỹ thuật; xây dựng và cải tạo cơ sở vật chất kỹ thuật; đào tạo phát triển nguồn nhân lực. Đồng thời, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm công tác kỹ thuật trong năm 2019…

Phát biểu kết luận, Giám đốc Công ty Phạm Minh Tuấn nhấn mạnh, đây là hội nghị quan trọng đánh giá toàn diện công tác kỹ thuật, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đội ngũ kỹ thuật, các đơn vị đối với công tác kỹ thuật. Lãnh đạo Công ty luôn xác định, công tác kỹ thuật có vai trò quan trọng trong sản xuất, là khâu then chốt đảm bảo cho sản xuất phát triển. Đồng thời, ghi nhận, biểu dương đội ngũ cán bộ, kỹ sư làm công tác kỹ thuật, với khối lượng công việc lớn, công tác kỹ thuật đã góp phần quan trọng trong hệ thống quản lý chung của Công ty. Giám đốc Công ty Phạm Minh Tuấn đã dành thời gian đáng giá sâu sát, cụ thể những hạn chế trong công tác kỹ thuật như kiểm soát quá trình sản xuất còn chưa chặt chẽ, chưa tuân thủ nghiêm quy trình công nghệ; còn ít các công trình khoa học, các sản phẩm mới; công tác nghiên cứu, ứng dụng tự động hóa, tin học hóa chưa nhiều, chưa có giải pháp toàn diện về thực hiện TĐH, THH; chất lượng cán bộ kỹ thuật chưa đồng đều, các phòng chuyên môn chưa chủ động trong việc đề xuất, tham mưu trong công tác kỹ thuật…, Từ đó, yêu cầu đội ngũ kỹ thuật cần có thái độ tích cực trong công việc, ứng dụng KHKT, công nghệ, thiết bị mới vào sản xuất; công tác kỹ thuật không tách rời các yếu tố chính trị, xã hội, pháp luật, chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước, Tập đoàn TKV; tăng cường phối hợp giữa các cá nhân, đơn vị, có phương pháp tốt để thực hiện hiệu quả công việc. Thời gian tới, cần nâng cao chất lượng công tác tư vấn, tham mưu về công tác kỹ thuật, tập trung thực hiện các nhiệm vụ, công trình trọng điểm; quan tâm đào tạo, xây dựng đội ngũ làm công tác kỹ thuật…, đáp ứng sản xuất và sự phát triển của Công ty.

Nhân dịp này, Giám đốc Công ty đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kỹ thuật 3 năm 2016-2018 với tổng số tiền thưởng gần 200 triệu đồng.

VT