Sơ kết công tác SXKD, AT – VSLĐ Quý II/2019, Tuyên dương các danh hiệu thi đua cấp cao năm 2018