Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN trao quà ủng hộ gia đình Công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn