Một số hình ảnh tại Hội nghị sơ kết công tác Quý III, triển khai nhiệm vụ Quý IV năm 2019