Lễ gắn biển công trình chào mừng Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam