Huấn luyện nghiệp vụ cho mạng lưới an toàn vệ sinh viên

Ngày 29/8/2021, Tại Hội trường Công ty, Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN phối hợp với Trung tâm tư vấn pháp luật và Huấn luyện an toàn lao động Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lớp huấn luyện nghiệp vụ công tác ATVSLĐ cho mạng lưới ATVSV (nhóm 6) năm 2021.Tham gia lớp huấn luyện có 65 đồng chí là ATVSV thuộc các đơn vị trong Công ty.

Tại lớp huấn luyện, các học viên đã được giảng viên Đỗ Văn Khánh – Phó ban Chính sách Pháp luật – Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh truyền đạt những nội dung: Điểm mới về công tác ATVSLĐ được nêu trong Luật ATVSLĐ; Kỹ năng và phương pháp hoạt động của an toàn, vệ sinh viên; Nhận biết các yếu tố nguy hiểm, nội quy, biển chỉ dẫn tại nơi làm việc.

Bằng phương pháp truyền giảng sinh động, nhiều tình huống cụ thể sát thực với đặc điểm sản xuất của Công ty được nêu ra thông qua các hình ảnh trực quan đã góp phần cho các học viên hiểu nhanh, nắm rõ các kỹ năng, kiến thức hoạt động của ATVSV.

Thông qua lớp huấn luyện đã góp phần nâng cao trình độ kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động cho mạng lưới ATVSV vào thực tế sản xuất, góp phần thực hiện tốt công tác ATVSLĐ của Công ty năm 2021 và các năm tiếp theo./.

Bùi Ngà