Hội nghị sơ kết công tác Quý I, Tổng kết tháng Thanh niên, triển khai nhiệm vụ công tác Quý II/2019