Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong Công ty

Thực hiện các quy định, kế hoạch chỉ đạo của Bộ chính trị và Đảng uỷ TKV về lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị.

Thực hiện Kế hoạch số 965-KH/ĐU, ngày 24/7/2023 của Đảng uỷ Công ty về việc kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN.

Sáng ngày 28/8/2023 tại trụ sở Công ty đã diễn ra Hội nghị cán bộ chủ chốt để lấy phiếu tín nhiệm theo đúng nội dung Kế hoạch đã đề ra. Đồng chí Phạm Minh Tuấn – Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công ty và đồng chí Nguyễn Văn Tứ – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty đồng chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị lấy phiếu tín nhiệm các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong Công ty

Hội nghị đã được nghe các báo cáo tổng hợp quá trình triển khai, nhận xét đánh giá cán bộ được lấy phiếu tín nhiệm và kết quả thực hiện việc kê khai tài sản của cán bộ được lấy phiếu tín nhiệm do bộ phận tham mưu công tác tổ chức cán bộ trình bày. Cũng như các ý kiến phát biểu tham gia góp ý của người ghi phiếu tín nhiệm đối với người được lấy phiếu tín nhiệm nhằm làm rõ hơn những nội dung, vấn đề cần lưu ý, quan tâm.

Quá trình kiểm phiếu lấy phiếu tín nhiệm các chức danh quản lý trong hệ thống chính trị cũng như bộ máy quản lý, điều hành Công ty được thực hiện đúng hướng dẫn, quy định và đầy đủ về thủ tục, đảm bảo công khai, dân chủ. Kết quả kiểm phiếu đã được công bố tại hội nghị.

Đ/c Phạm Minh Tuấn – Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công ty điều hành hội nghị

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công ty cho rằng các vị trí được lấy phiếu tín nhiệm cũng như được tham gia đóng góp ý kiến tại hội nghị đã phần nào khẳng định được trách nhiệm và bản lĩnh cá nhân, phát huy tốt vai trò của bản thân tại các vị trí quan trọng được giao, từ đó cùng tập thể ban chấp hành Đảng bộ, bộ máy ban lãnh đạo điều hành Công ty đưa ra nhiều quyết sách, chiến lược hiệu quả cho sự ổn định và phát triển của Công ty thời gian qua. Đồng chí cũng tin tưởng rằng với sự đoàn kết, kỷ luật, Đảng bộ Công ty sẽ tiếp tục lãnh chỉ đạo Công ty thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023 và các năm tiếp theo.

Một số hình ảnh:

Bùi Ngà