Đảng ủy Công ty Cổ phần Chế tạo máy học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nội dung Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngày 23/5/2022, Đảng ủy Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nội dung Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi làm việc với Ban lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh nhân dịp thăm Quảng Ninh ngày 06/4/2022 và các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng.

Thành phần tham gia Hội nghị là các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty, Bí thư chi bộ, Trưởng phòng, Quản đốc các đơn vị. Báo cáo viên: đồng chí Phạm Minh Tuấn – Bí thư Đảng ủy Công ty.

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Tuấn đã nêu những nội dung trong bài phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về giai cấp công nhân Việt Nam, tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” của người thợ Mỏ; Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh, chúc mừng và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu và những kết quả, thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ninh đã đạt được trong thời gian qua. Bên cạnh đó, Tổng bí thư nhấn mạnh và mong Quảng Ninh thực hiện tốt hơn nữa 5 nội dung: Phát huy truyền thống vẻ vang và vị thế quan trọng của Quảng Ninh, nâng cao tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tiếp tục đổi mới tư duy; Thường xuyên làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh; Kết hợp chặt chẽ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, chăm lo các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, đảm bảo an sinh xã hội; Gắn kết hài hòa phát triển giữa đô thị và nông thôn, thúc đẩy liên kết vùng; Đặc biệt chăm lo xây dựng, củng cố khu vực phòng thủ vững chắc về quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới trên đất liền, trên biển đảo.

Hội nghị cũng đã quán triệt các nội dung: Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Kế hoạch triển khai thực hiện của Tỉnh ủy; Quy định số 56-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị về thực hiện quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập; Thông báo kết luận số 12-TB/TW ngày 06/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đồi với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 05/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 10/2/20212 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Sau buổi học tập, các chi, đảng bộ trực thuộc triển khai nội dung học tập đến các đảng viên trong chi bộ, báo cáo kết quả học tập về Đảng ủy Công ty, đảng viên trong toàn đảng bộ nêu cao tinh thần gương mẫu của đảng viên đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu. Tiếp tục học tập, nâng cao trình độ xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Quảng Ninh giàu đẹp, văn minh, hiện đại; Xây dựng TKV phát triển ổn định, bền vững./.

Bùi Ngà