Công ty CP Chế tạo máy – VINACOMIN: Kiểm điểm công tác AT – VSLĐ năm 2021

Công ty CP Chế tạo máy – VINACOMIN vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác AT-VSLĐ năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Dự Hội nghị có đồng chí Lê Viết Sự – Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Công ty, các đồng chí lãnh đạo Công ty, các đồng chí Trưởng phòng, Quản đốc, Chủ tịch Công đoàn bộ phận, các AT-VSV trưởng và AT-VSV xuất sắc.

Báo cáo do đồng chí Trần Ngọc Thắng – Trưởng phòng Cơ điện – An toàn trình bày nêu rõ: Ngay từ đầu năm cả hệ thống chính trị Công ty đã xác định đặt mục tiêu an toàn lên hàng đầu và triển khai rất nhiều giải pháp quyết liệt nên trong năm 2021 Công ty không để xảy ra TNLĐ nghiêm trọng, không xảy ra sự cố thiết bị loại I, loại II, chỉ để xảy ra 10 vụ tai nạn lao động nhẹ, giảm 07 vụ so với năm 2020. Báo cáo cũng chỉ ra những hạn chế, tồn tại, phân tích đánh giá cụ thể những nguyên nhân khách quan và chủ quan trong từng mặt công tác. Đồng thời đề xuất nhiều giải pháp, nhiệm vụ quan trọng nhằm đảm bảo sản xuất an toàn.

Bùi Ngà