Công ty CP Chế tạo máy – VINACOMIN: 6 tháng đầu năm doanh thu đạt 72% kế hoạch năm 2022

Sáng ngày 4/7, Công ty CP Chế tạo máy – VINACOMIN tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ quý III, 6 tháng cuối năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Tứ, Chủ tịch HĐQT Công ty; đồng chí Phạm Minh Tuấn, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công ty và các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ, HĐQT, Ban giám đốc, Công đoàn, Đoàn TN, Hội CCB Công ty, lãnh đạo các phòng ban, phân xưởng, đơn vị trực thuộc…

Quang cảnh tại hội nghị

Tại hội nghị, Đảng uỷ Công ty đã sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022. Theo đó, Đảng uỷ Công ty tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022 trên cơ sở bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên, triển khai nghị quyết của Đảng uỷ Công ty về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022. Chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch; công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ; tăng cường công tác kiểm tra giám sát; nâng cao năng lực điều hành, SXKD hiệu quả, phát triển bền vững; thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo ATLĐ; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể quần chúng nâng cao chất lượng tổ chức, đẩy mạnh các hoạt động, chăm lo đời sống của đoàn viên, người lao động…

Trong 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, giá vật tư, phụ tùng, đặc biệt là giá nhiên liệu, kim loại tăng cao…, Tuy nhiên, được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của Tập đoàn, của Đảng uỷ TQN, sự phối hợp của các đơn vị trong TKV, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Công ty, sự chỉ đạo của HĐQT, điều hành của Ban giám đốc, sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể và sự nỗ lực của CB, CNLĐ, Công ty đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch SXKD, tăng trưởng cao so với cùng kỳ. Cụ thể: doanh thu đạt trên 1.124 tỷ đồng, bằng 72% KH năm, tăng 27% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất trên 281,8 tỷ dồng, bằng 57% KH năm, tăng 27% so với cùng kỳ; tiền lương bình quân của người lao động đạt 10,05 triệu đồng/người/tháng; lợi nhuận đạt 6,5 tỷ đồng, bằng 54% KH năm…

Công ty triền khai nhiệm vụ quý III và 6 tháng cuối năm, với các chỉ tiêu: Quý III/2022 doanh thu đạt 480 tỷ đồng, giá trị sản xuất 128,161 tỷ đồng, lợi nhuận 3 tỷ đồng…, phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD cả năm 2022.

Chủ tịch HĐQT Công ty Nguyễn Văn Tứ đánh giá cao kết quả SXKD 6 tháng, đã duy trì đà tăng trưởng, góp phần quan trọng vào kết quả SXKD chung của TKV

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch HĐQT Công ty Nguyễn Văn Tứ thông tin về kết quả SXKD của TKV 6 tháng đầu năm 2022, Tập đoàn đã hoàn thành đạt kết quả tốt các chỉ tiêu kế hoạch, cơ bản hoàn thành trên 50% KHN, sản xuất của Khối cơ khí TKV 6 tháng đầu năm đạt doanh thu 1.760 tỷ đồng…, Chủ tịch HĐQT Công ty Nguyễn Văn Tứ đánh giá cao kết quả SXKD 6 tháng của Công ty CP Chế tạo máy, đã duy trì đà tăng trưởng, góp phần quan trọng vào kết quả SXKD chung của TKV. Đồng thời, đánh giá cao Ban giám đốc Công ty trong công tác chỉ đạo điều hành, sự nỗ lực của tập thể cán bộ, CNLĐ Công ty trong 6 tháng đầu năm. Công ty đã thực hiện tốt công tác quản lý kỹ thuật công nghệ, quản lý tài chính; nâng cao chất lượng, đảm bảo tiến độ công tác sửa chữa, chế tạo các thiết bị, sản phẩm cơ khí đáp ứng cho sản xuất của các đơn vị trong TKV, đẩy mạnh công tác phát huy sáng kiến, mang lại hiệu quả trong SXKD…

Chủ tịch HĐQT Công ty Nguyễn Văn Tứ đề nghị, nhiệm vụ quý III và 6 tháng cuối năm 2022, Công ty triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch theo tiến độ tháng, quý, hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD năm 2022, thu nhập của người lao động không thấp hơn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2022 đã đề ra, đảm bảo các chỉ tiêu lợi nhuận, cổ tức, nộp ngân sách. Đồng thời, xây dựng phương án, kế hoạch SXKD năm 2023 theo chiều hướng tăng trưởng, đảm bảo hiệu quả SXKD, phát triển bền vững.

Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công ty Phạm Minh Tuấn tin tưởng Công ty sẽ hoàn thành kế hoạch quý III và cả năm 2022 với kết qủa cao nhất

Đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm 2022, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công ty Phạm Minh Tuấn nhấn mạnh, Công ty đã hoàn thành đạt kết quả cao so với kế hoạch và cùng kỳ, công tác tài chính được cải thiện, giảm tồn kho vật tư, sử dụng tiết kiệm năng lượng, đảm bảo an toàn lao động. Đặc biệt, công tác sáng kiến đạt kết quả tốt với tổng số 29 sáng kiến, giá trị làm lợi trên 11,3 tỷ đồng. Đồng thời, chuyên môn và Công đoàn đã phối hợp tổ chức hiệu quả các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, các hoạt động VHTT phù hợp với tình hình…

Nhiệm vụ quý III và 6 tháng cuối năm 2022, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công ty Phạm Minh Tuấn đề nghị, tập trung thực hiện các chỉ tiêu quý III và cả năm 2022, đảm bảo công tác ATVSLĐ, tăng cường tuyên truyền, thực hiện tốt công tác ATVSLĐ, phấn đấu không để xảy ra TNLĐ và sự cố; tiếp tục tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quả các mặt quản lý, đặc biệt là công tác đầu tư, vật tư, môi trường; tổ chức hội nghị tổng kết SXKD 5 năm, các hoạt động Tháng 7 – Tháng Công đoàn, chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7, 54 năm ngày thành lập Công ty 23/7 (1968-2022). Tiếp tục thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, chủ trương của Đảng uỷ Công ty, các giải pháp điều hành, nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ. Với truyền thống 54 năm xây dựng và phát triển của Công ty, với kết quả đạt được 6 tháng đầu năm, tin tưởng Công ty sẽ hoàn thành kế hoạch quý III và cả năm 2022 với kết qủa cao nhất.

Tại hội nghị, Công ty khen thưởng các tập thể khối sản xuất và phòng ban đạt thành tích trong phong trào thi đua quý II/2022 và phát động thi đua quý III/2022, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, các chỉ tiêu thi đua quý III/2022.

Khen thưởng các tập thể đạt thành tích trong phong trào thi đua quý II/2022

Tin và ảnh: Phạm Quốc Việt Trung