Công ty VMC: Phấn đấu năm 2020 hoàn thành doanh thu đạt trên 1.432 tỷ đồng

Chiều ngày 05/10/2020, Công ty CP Chế tạo máy – VINACOMIN (VMC) tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đảng, Công đoàn, hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ quý IV/2020.

Theo báo cáo, 9 tháng đầu năm 2020, Đảng bộ Công ty CP Chế tạo máy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác SXKD và các hoạt động của các đoàn thể quần chúng đạt được nhiều kết quả tốt. Đảng bộ Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng các quy chế, quy định sau đại hội. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả vừa thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD. Bên cạnh đó, Công đoàn Công ty đã phối hợp chặt chẽ với chuyên môn, đẩy mạnh thi đua lao động sản xuất, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, chăm lo đời sống vật chất tinh thần của người lao động và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Kết quả SXKD 9 tháng 2020, Công ty đã bám sát kế hoạch phối hợp kinh doanh, sửa chữa đạt 43 thiết bị, bằng 76,6% KHN; chế tạo thiết bị theo dự án trong TKV đạt 350 tấn, bằng 87,5% KHN; chế tạo cột chống thủy lực các loại đạt 4.5613 cột, bằng 75,2% KHN; sản xuất thép cán đạt 63.295 tấn, bằng 89% KHN và tăng 12,2% so với cùng kỳ 2019; chế tạo vì lò đạt 25.745 tấn, bằng 85,8% KHN…, doanh thu 9 tháng đạt 1.089,952 tỷ đồng, bằng 78,5% KHN; tiền lương bình quân đạt 9,3 triệu đồng/người/tháng, bằng 112% KHN.

Kế hoạch quý IV/2020, Công ty phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu doanh thu đạt trên 345 tỷ đồng; đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2020 với doanh thu đạt 1.432,170 tỷ đồng; đảm bảo các chỉ tiêu lợi nhuận, nộp ngân sách; đảm bảo an toàn lao động, môi trường.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tứ, Chủ tịch HĐQT Công ty đã thông tin tình hình SXKD của TKV trong 9 tháng 2020, doanh thu của khối cơ khí TKV đạt 1.973 tỷ đồng; trong đó, Công ty CP Chế tạo máy đã đóng góp quan trọng vào doanh thu của khối cơ khí, trong công tác sửa chữa, phục hồi thiết bị, chế tạo phụ tùng phục vụ các đơn vị sản xuất than và tích cực tìm kiếm việc làm ngoài ngành. Đồng thời, đề nghị Công ty tiếp tục tăng cường công tác quản lý, quản trị, nâng cao chất lượng, tiến độ sữa chữa, chế tạo, hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2020 và chuẩn bị cho kế hoạch năm 2021.

Đánh giá kết quả đạt được trong 9 tháng 2020, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Phạm Minh Tuấn khằng định, đó là do có sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công ty, sự điều hành quyết liệt của Ban giám đốc và sự nỗ lực của tập thể CB, CN, NLĐ Công ty, đã tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, công tác thị trường, nâng cao hiệu quả SXKD, giữ ổn định sản xuất, việc làm trong điều kiện ảnh hưởng của dịch Covid-19. Trong quý IV/2020, các phòng ban, phân xưởng trong Công ty bám sát các chỉ tiêu kế hoạch, tập trung chỉ đạo, điều hành phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2020; tiếp tục đổi mới, cơ cấu lại lao động, nâng cao chất lượng lao động, chất lượng cán bộ quản lý, kỹ thuật để đáp ứng yêu cầu của sản xuất.

Nhân dịp này, Công ty đã khen thưởng các tập thể có thành tích trong phong trào thi đua lao động sản xuất quý III/2020.

Việt Trung