Công ty CP Chế tạo máy – hỗ trợ tiêu thụ 1,6 tấn vải thiều Bắc Giang

Để hỗ trợ nông dân tỉnh Bắc Giang tiêu thụ vải thiều trong giai đoạn dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, đồng thời động viên khích lệ CB, CN, NLĐ trong Công ty phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021, Công ty CP Chế tạo máy – VINACOMIN hỗ trợ mua nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang cho CB, CN, NLĐ.

Chiều ngày 11/6/2021, Công ty mua phát cho mỗi CB, CN, NLĐ  02 kg vải thiều Bắc Giang. Với số lượng trên 800 CB, CN, NLĐ, số lượng nông sản Công ty mua hỗ trợ tỉnh Bắc Giang là 1,6 tấn.

Việc Công ty Cổ phần Chế tạo máy  – VINACOMIN chung tay hỗ trợ nông dân Bắc Giang tiêu thụ vải thiều là việc làm thiết thực, thể hiện tinh thần “tương thân tương ái”, giúp người trồng vải Bắc Giang giảm bớt khó khăn do dịch bệnh, sớm ổn định cuộc sống./.

                                                                                                                                                                                                   Bùi Ngà